BURNOUT  Burnout
Burnout is een syndroom dat de laatste tijd in toenemende mate voorkomt, met name onder de beroepsbevolking. Kenmerkend voor burnout is uitputting door langdurige overbelasting, vaak gekoppeld aan negatieve zelfovertuigingen. Mensen met een burnout hebben concentratie-problemen, zijn emotioneler, cynischer, besluiteloos, vergeetachtig en vaak lusteloos. Over de onderliggende fysiologie van burnout is weinig bekend. Vaak wordt gespeculeerd over een rol van stress hormonen (zoals cortisol) bij het ontstaan van burnout.
Volgens Maslach en Leiter (1997) neemt burnout epidemische proporties aan. Zij wijten dit aan veranderingen, die de laatste jaren hebben plaatsgevonden op het werk. De werkdruk in samenspel met het gevoel van machteloosheid en onrechtvaardigheid nemen toe en leiden tot (een) overbelasting. De werkomgeving is kil, agressief en veeleisend geworden. Mensen zijn moe. De energie en prestaties nemen af. Bij langdurige klachten ontstaat burnout. >> meer info


 
EMDR-Nederland | Almere